قرارداد الکترونیکی برای متقاضیان ویزا، اقامت و پاسپورت

این قرارداد بین:
ویزاجو Visa Joo به آدرس اینترنتی www.visajoo.com و آدرس ایمیل info@visajoo.com که از این پس “ویزاجو” نامیده می شود و کاربرانی که در آدرس اینترنتی ذکر شده در فوق برای یکی خدمات ویزا یا اقامت یا پاسپورت کشورهای کانادا، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، امارات متحده عربی، پرتغال، قبرس، یونان، بلغارستان، مجارستان، دومینیکا، آنتیگوا و باربودا، سنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، گرنادا یا مونتارگرو، ثبت‌نام و پرداخت می‌نمایند که از این پس “مشتری” نامیده می شود، در تاریخ ثبت‌نام آنلاین در این وب‌سایت، طبق قوانین دولت کشور مربوطه و بدون نیاز به امضای طرفین به صورت الکترونیکی، منعقد می‌گردد.

ماده ۱) موضوع این قرارداد:
بدینوسیله مشتری پس از پرداخت آنلاین در این وب‌سایت، ویزاجو را به عنوان نماینده رسمی خود برای درخواست و پیگیری پرونده ویزا یا اقامت یا پاسپورت کشور مربوطه، با توجه به تعداد نفرات پرداخت شده، استخدام می‌نماید.

ویزاجو فعالیت‌های خود در این قرارداد را در محدوده خدمات ذکر شده در ماده ۲ همراه با مبالغ پرداخت شده در این وب‌سایت به تشخیص خود در هر تاریخی که لازم و مناسب تلقی شود را، انجام خواهد داد.

ماده ۲) خدمات این قرارداد:
مشتری قانوناً تایید می‌نماید که خدمات به مشتری در صفحه «انواع ویزا، اقامت و پاسپورت» در وب‌سایت ویزاجو، فقط برای اهداف تعریف شده در زیر بکار گرفته شده و تسهیل خدمات به مشتری فقط برای ویزا یا اقامت یا پاسپورت کشور مربوطه با توجه به تعداد نفرات درخواست شده در حساب‌کاربری ویزاجو، می‌باشد. طرفین این قرارداد الکترونیکی تایید دارند که “تسهیل خدمات ویزا یا اقامت یا پاسپورت” به معنای:

 1. ارزیابی اولیه شرایط مشتری توسط ویزاجو برای انجام و ارائه درخواست ویزا یا اقامت یا پاسپورت، مطابق با قوانین اداره مهاجرت کشور مربوطه، می‌باشد.
 2. بررسی و آماده سازی پرونده(های) ویزا یا اقامت یا پاسپورت مشتری توسط وکلای بین‌المللی در ویزاجو.
 3. دریافت مدارک اولیه مشتری توسط ویزاجو و تحویل آن، همراه با هر گونه اطلاعات یا اسناد دیگری که ویزاجو برای ادارات دولتی کشور مربوطه ضروری و در شرایط موجود منطقی، تلقی نماید.
 4. پیگیری و نظارت بر پیشرفت پرونده مشتری در شعبات ویزاجو با مقامات مربوطه.
 5. راهنمایی و آماده سازی مشتری برای مصاحبه احتمالی با مامور اداره مهاجرت کشور مربوطه.
 6. تمام موارد دیگری که ویزاجو در تلاش برای اطمینان از رسیدگی به درخواست ویزا یا اقامت یا پاسپورت مشتری به درستی و ضروری تلقی می‌نماید.

تبصره ۱):
خدمات ذکر شده در فوق، فقط تحت پوشش ماده ۲ در این قرارداد الکترونیکی بوده و شامل ارائه خدمات اضافی دیگر نمی‌باشد. در صورت رد شدن پرونده(های) ویزا یا اقامت یا پاسپورت مشتری توسط مامور اداره مهاجرت کشور مربوطه، درخواست بررسی قضایی و اعتراض در دادگاه‌های محلی یا فدرال، مانند درخواست تجدید نظر اداره مهاجرت، تجدیدنظر از تصمیم دادگاه یا هر روند قضایی دیگر، شامل پرداخت مبالغ خارج از این قرارداد می‌باشند.

ماده ۳) تعهدات مشتری:

 1. مشتری تایید می‌نماید، که خدمات ذکر شده در ماده ۲، فقط جهت درخواست ویزا یا اقامت یا پاسپورت کشور مربوطه بوده و ویزاجو بر اساس قوانین روز اداره مهاجرت کشور مربوطه پس از ایجاد‌ حساب‌کاربری در آدرس اینترنتی ذکر شده در فوق و پرداخت توسط مشتری، شروع به کار روی پرونده می‌نماید.
 2. مشتری تایید می‌نماید، که مدت زمان رسیدگی به پرونده(های) ویزا یا اقامت یا پاسپورت فقط در اختیار اداره مهاجرت کشور مربوطه بوده و به عواملی بستگی دارد که ممکن است خارج از کنترل ویزاجو باشند.
 3. مشتری تایید می‌نماید، که هیچ ضمانتی در مورد مدت زمان بررسی پرونده و یا قبولی درخواست ویزا یا اقامت یا پاسپورت در اداره مهاجرت کشور مربوطه از طرف ویزاجو چه ضمنی و چه کتبی به مشتری ارائه نشده است.
 4. مشتری تایید می‌نماید، که خدمات ویزا، اقامت و پاسپورت با هم نبوده و برای هر کدام می‌بایست یک پرونده جدید با هزینه‌های جداگانه، درخواست شود.
 5. مشتری تایید می‌نماید، که ویزاجو در جریان پرونده(های) ویزا یا اقامت یا پاسپورت، فقط از طریق حساب‌کاربری (گفتگو با ویزاجو) درخواست کننده در تماس بوده و هرگز اطلاعات یا مدارکی در مورد پرونده مشتری با اشخاص ثالث حتی پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر یا فرزندان مشتری نیز به اشتراک نمی‌گذارد.
 6. مشتری تایید می‌نماید که در روند پرونده از ارسال مدارک از طریق واتساپ و ایمیل خودداری نموده، تمام مدارکی که ویزاجو درخواست می‌نماید مانند اسناد مالی شخصی، شرکتی یا سایر اطلاعاتی را، در حساب‌کاربری خود در پورتال ویزاجو، منوی «مدارک لازم» بارگذاری نماید.
 7. مشتری تایید می‌نماید، بنا به درخواست هر یک از مقامات اداره مهاجرت کشور مربوطه، هر گونه اطلاعات و مدارکی که ممکن است در روند پرونده درخواست شود را، در حساب‌کاربری خود در پورتال ویزاجو، منوی «گفتگو با ویزاجو» بارگذاری نماید.
 8. مشتری تایید می‌نماید، که کلیه اطلاعات و مدارک را به موقع، دقیق، واقعی و کامل در حساب‌کاربری خود در پورتال ویزاجو، منوی «مدارک لازم» بارگذاری می‌نماید. در صورت عدم بارگذاری اطلاعات و مدارک توسط مشتری، ویزاجو طبق ماده ۶ بند ۲ می‌تواند این قرارداد الکترونیکی را با ارائه اخطار از طریق ایمیل به مشتری، فسخ نماید.
 9. مشتری تایید می‌نماید، که ویزاجو شرایط تحویل فرم‌ها و مدارک به اداره مهاجرت کشور مربوطه را قبل از پرداخت مشتری، به ایشان اعلام نموده است.
 10. مشتری تایید می‌نماید، که حتی با وجود ارائه کامل مدارک، شغل مناسب و وضعیت مالی عالی، هیچ تضمینی برای قبولی پرونده(های) ویزا یا اقامت یا پاسپورت در اداره مهاجرت کشور مربوطه، وجود ندارد.
 11. مشتری تایید می‌نماید، که مسئولیت بررسی تاریخ اعتبار پاسپورت‌ها و ویزای اقامت دیگر کشور‌ها در پاسپورت خود را بر عهده دارد.
 12. مشتری تایید می‌نماید، که ویزاجو به نمایندگی از ایشان، مجاز است تمامی اصل یا اسکن فرم‌ها و مدارک لازم را از طرف مشتری به اداره مهاجرت کشور مربوطه طبق ماده ۲، تحویل نماید.
 13. مشتری تایید می‌نماید، که از تاریخ و ساعت پرداخت به ویزاجو، می‌بایست حداکثر طی سی ۳۰ روز کاری مدارک را طبق لیست منوی «مدارک لازم» در حساب‌کاربری، تهیه و آنها را بارگذاری نماید.
 14. مشتری تایید می‌نماید، که در صورت تاخیر در بارگذاری مدارک در حساب‌کاربری خود طبق زمان تعیین شده در فوق، ویزاجو هیچ مسئولیتی به عهده ندارد.
 15. مشتری تایید می‌نماید، که در زمان مصاحبه آنلاین یا حضوری در سفارت کشور مربوطه، مسئولیت جلب رضایت مامور اداره مهاجرت، بر عهده خود مشتری می‌باشد.
 16. مشتری تایید می‌نماید، که به در راس تاریخ و زمان تعیین شده برای شرکت در مصاحبه آنلاین یا حضوری، در سفارت کشور مربوطه حضور یابد، در غیر این صورت مامور اداره مهاجرت کشور مربوطه ‌می‌تواند پرونده(های) ویزا یا اقامت یا پاسپورت مشتری را رد نموده و ویزاجو هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 17. مشتری تایید می‌نماید که تمامی اصل و کپی مدارک نزد اداره مهاجرت کشور مربوطه ثبت و بایگانی خواهند شد و اداره مهاجرت هیچ مدرکی را مرجوع نخواهد کرد.
 18. مشتری تایید می‌نماید، که مدت تاریخ اعتبار ویزا یا اقامت یا پاسپورت صادر شده به تصمیم مامور اداره مهاجرت کشور مربوطه بستگی داشته و ویزاجو مسئولیتی در تعیین تاریخ اعتبار آن، ندارد.
 19. مشتری تایید می‌نماید، که کلیه هزینه‌هایی اضافی مانند فرم‌های اداره مهاجرت، بررسی امنیتی، انگشت‌نگاری و احراز هویت، ترجمه مدارک، حضور مترجم، معاینات پزشکی، بلیط هواپیما، محل اقامت، بیمه مسافرتی، تور و غیره به صورت جداگانه محاسبه شده و شامل این قرارداد الکترونیکی نخواهند بود.
 20. مشتری تایید می‌نماید، که پس از ثبت پرونده در اداره مهاجرت کشور مربوطه، اگر مامور پرونده درخواست مدارک اضافی نماید، مشتری باید مدارک به روز شده را در حساب‌کاربری خود طی مدت سی ۳۰ روز کاری، بارگذاری نماید. در غیر این صورت مامور اداره مهاجرت کشور مربوطه ‌می‌تواند پرونده مشتری را رد نموده و ویزاجو مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 21. مشتری تایید می‌نماید، در صورتی که مدارک جعلی را به ویزاجو ارائه دهد و مامور اداره مهاجرت کشور مربوطه پرونده مشتری را رد نماید، ویزاجو هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 22. مشتری تایید می‌نماید، که عکس‌های پرسنلی بارگذاری شده بیش از شش ماه گذشته نباشند. در غیر این صورت مامور اداره مهاجرت کشور مربوطه ‌می‌تواند پرونده مشتری را رد یا مدت زمان بررسی پرونده را طولانی‌تر نماید. در این صورت ویزاجو هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 23. مشتری تایید می‌نماید، در صورت رد شدن پرونده و عدم صدور ویزا یا اقامت یا پاسپورت توسط مامور اداره مهاجرت کشور مربوطه، این قرارداد طبق ماده ۶، محاسبه می‌گردد.
 24. مشتری تایید می‌نماید، که در صورت لغو پرونده به هر دلیلی حتی قبل از تحویل به اداره مهاجرت کشور مربوطه، این قرارداد قانوناً طبق ماده ۴ و ماده ۶ فسخ خواهد شد.
 25. مشتری تایید می‌نماید، طبق این قرارداد الکترونیکی در صورت تصمیم برای تغییر نوع پرونده(های) ویزا یا اقامت یا پاسپورت پس از پرداخت، این قرارداد طبق ماده ۶، محاسبه می‌گردد.
 26. مشتری تایید می‌نماید، در صورتی که اداره مهاجرت کشور مربوطه قوانین را طوری تغییر دهد که تأثیر منفی بر روی پرونده مشتری داشته باشد و مشتری درخواست فسخ قرارداد نماید، این قرارداد طبق ماده ۶، محاسبه می‌گردد.
 27. مشتری تایید می‌نماید، ممکن است مبالغ اداره مهاجرت کشور مربوطه تغییر نموده و در صورت عدم پرداخت آنها، این قرارداد الکترونیکی فسخ و طبق ماده ۶، محاسبه می‌گردد.
 28. مشتری تایید می‌نماید، در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای ذکر شده در ماده ۳، ویزاجو می‌تواند این قرارداد الکترونیکی را به علت عدم همکاری و تمایل مشتری به فسخ آن، این قرارداد را قانوناً طبق ماده ۴ و ماده ۶ فسخ نماید.

ماده ۴) اعتبار قرارداد الکترونیکی:
این قرارداد به طور خودکار در پس اعلام نتیجه درخواست ویزا یا اقامت یا پاسپورت توسط اداره مهاجرت کشور مربوطه یا درخواست لغو آن توسط مشتری، فاقد اعتبار بوده و این قرارداد طبق ماده ۶، محاسبه می‌گردد.

ماده ۵) مبالغ قرارداد الکترونیکی:
همه مبالغ خدمات به مشتری در صفحه «انواع ویزا، اقامت و پاسپورت» در وب‌سایت ویزاجو، به دلار آمریکا می‌باشند.

ماده ۶) فسخ قرارداد الکترونیکی:
مشتری و ویزاجو تایید می‌نمایند، فسخ قرارداد الکترونیکی فقط از طریق حساب‌کاربری در وب‌سایت ویزاجو www.visajoo.com به صورت ارسال یک نامه رسمی توسط یکی از طرفین قرارداد، قانونی شناخته شده و شرایط فسخ و استرداد وجه قانوناً به شرح ذیل می‌باشد:

 1. در مدت زمان هفتاد و دو (۷۲) ساعت از تاریخ و ساعت پرداخت، این قرارداد قانوناً طبق ماده ۴ و ماده ۶ فسخ شده و ویزاجو معادل صد درصد (٪۱۰۰) مبلغ پرداخت شده را بین چهارده روز کاری، به همان حساب بانکی پرداخت کننده، مسترد می‌نماید.
 2. پس از هفتاد و دو (۷۲) ساعت از تاریخ و ساعت پرداخت و قبل از شروع پرونده توسط کارشناسان، این قرارداد قانوناً طبق ماده ۴ و ماده ۶ فسخ شده و ویزاجو معادل چهل درصد (٪۴۰)  مبلغ پرداخت شده را بین چهارده روز کاری، به همان حساب بانکی پرداخت کننده، مسترد می‌نماید.
 3. پس از هفتاد و دو (۷۲) ساعت از تاریخ و ساعت پرداخت و شروع پرونده توسط کارشناسان یا پرداخت هزینه‌های اداره مهاجرت کشور مربوطه، این قرارداد قانوناً طبق ماده ۴ و ماده ۶ فسخ شده و ویزاجو معادل بیست درصد (٪۲۰) مبلغ پرداخت شده را بین چهارده روز کاری، به همان حساب بانکی پرداخت کننده، مسترد می‌نماید.
 4. پس از ثبت پرونده(های) ویزا یا اقامت یا پاسپورت در اداره مهاجرت کشور مربوطه، این قرارداد قانوناً طبق ماده ۴ و ماده ۶ فسخ شده و کل مبلغ پرداخت شده به ویزاجو، غیر قابل استرداد می‌باشد.
 5. پس از رد شدن پرونده مشتری در اداره مهاجرت کشور مربوطه و دریافت نامه ریفیوزال، این قرارداد قانوناً طبق ماده ۴ و ماده ۶ فسخ شده و ویزاجو معادل ده درصد (٪۱۰) از مبلغ پرداخت شده را بین چهارده روز کاری، به همان حساب بانکی پرداخت کننده، مسترد می‌نماید.
 6. پس از صدور ویزا یا اقامت یا پاسپورت در اداره مهاجرت کشور مربوطه، این قرارداد قانوناً طبق ماده ۴ و ماده ۶ فسخ شده و کل مبلغ پرداخت شده به ویزاجو، غیر قابل استرداد می‌باشد.

با توجه به موارد ذکر شده در فوق، استرداد مبلغ به نرخ ریال به دلار آمریکا در تاریخ پرداخت محاسبه شده و فقط و فقط به پرداخت‌ کننده وجه از طریق واریز حساب بانکی، حواله از صرافی یا صدور یک فقره چک، امکان می‌باشد. استرداد مبلغ به نماینده، شرکت، وکیل یا شخص ثالث (حتی خانواده یا دوست) توسط ویزاجو، امکان‌پذیر نیست.

ماده ۷) جریمه قرارداد الکترونیکی:
در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای ذکر شده در ماده ۳ توسط مشتری، ویزاجو می‌تواند فوراً برای دریافت کل مبلغ باقی مانده صورتحساب مشتری، اقدام قانونی نماید. در این صورت، مشتری می‌بایست قانوناً به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت باقیمانده صورتحساب، معادل دو و نیم درصد بهره در ماه، و یا سی درصد بهره در سال، به ویزاجو پرداخت نماید.

ماده ۸) قرارداد الکترونیکی:
قابل توجه می‌باشد که همه مفاد این قرارداد الکترونیکی، توافق بین مشتری و ویزاجو بوده و هیچگونه اظهارنظر یا توافق قبلی مربوط به موضوع و خدمات ذکر شده در این قرارداد اعم از ضمنی، کتبی (به استثنای مفاد مندرج در این قرارداد الکترونیکی) یا وثیقه‌ای برای طرفین نبوده و این قرارداد الکترونیکی از تاریخ پرداخت، لازم الاجرا می‌باشد.

ماده ۹) رسیدگی به قرارداد الکترونیکی:
مفاد این قرارداد الکترونیکی تحت خدمات ویزا یا اقامت یا پاسپورت انتخاب شده توسط مشتری و قوانین دولت کشور مربوطه می‌باشد.

ماده ۱۰) درک مشتری از قرارداد الکترونیکی:
مشتری با ایجاد حساب‌کاربری یا پرداخت برای خدمات مورد نظر خود تایید می‌نماید، که این قرارداد را به دقت خوانده و کاملاً درک نموده است. همچنین به او فرصت لازم برای پرسش و پاسخ برای هر بخش از این قرارداد که نامفهوم بوده یا توسط مشتری درک نشده بود را، داشته است.

ماده ۱۱) تایید قانونی قرارداد الکترونیکی:
مشتری رسماً گواهی می‌نماید در صورت عدم پذیرش هر یک از مفاد ذکر شده در این قرارداد الکترونیکی، در این وب‌سایت ثبت‌نام نکرده و حساب‌کاربری خود را فعال نمی‌نماید. لطفاً در صورت عدم توافق با ویزاجو از خدمات این مجموعه استفاده نفرمایید. در غیر این صورت، مشتری تایید می‌نماید که در تاریخ ایجاد حساب‌کاربری یا پرداخت، تمامی مفاد این قرارداد الکترونیکی را کاملاً تایید و قانوناً پذیرفته است.

ماده ۱۲) پرسش و پاسخ:
مشتری تایید می‌نماید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرسش‌های عمومی متقاضیان به پیوند «سوالات متداول در ویزاجو» مراجعه نموده است.