رضایت شما هدف ماست

مجموعه بزرگ ویزاجو همواره سعی نموده تا با پشتیبانی از حقوق مشتری، همیشه رضایت مشتری را جلب نماید. لذا راه‌کارهایی برای این منظور برای مشتری در نظر گرفته است که یکی از آنها استرداد وجه پرداخت شده، می‌باشد. در صورتی که مشتری روی این وب‌سایت ثبت‌نام و وجه پرونده خود را به ویزاجو پرداخت نماید، قانوناً قرارداد الکترونیکی بین مشتری و ویزاجو بدون نیاز به امضای طرفین، منعقد شده و شرایط استرداد وجه پرداختی رسماً به شرح ذیل می‌باشد:

۱- در مدت زمان هفتاد و دو (۷۲) ساعت از تاریخ و ساعت پرداخت، این قرارداد قانوناً طبق ماده ۴ و ماده ۶ فسخ شده و ویزاجو معادل صد درصد (٪۱۰۰) مبلغ پرداخت شده را بین چهارده روز کاری، به همان حساب بانکی پرداخت کننده، مسترد می‌نماید.

۲- پس از هفتاد و دو (۷۲) ساعت از تاریخ و ساعت پرداخت و قبل از شروع پرونده توسط کارشناسان، این قرارداد قانوناً طبق ماده ۴ و ماده ۶ فسخ شده و ویزاجو معادل چهل درصد (٪۴۰)  مبلغ پرداخت شده را بین چهارده روز کاری، به همان حساب بانکی پرداخت کننده، مسترد می‌نماید.

۳- پس از هفتاد و دو (۷۲) ساعت از تاریخ و ساعت پرداخت و شروع پرونده توسط کارشناسان یا پرداخت هزینه‌های اداره مهاجرت کشور مربوطه، این قرارداد قانوناً طبق ماده ۴ و ماده ۶ فسخ شده و ویزاجو معادل بیست درصد (٪۲۰) مبلغ پرداخت شده را بین چهارده روز کاری، به همان حساب بانکی پرداخت کننده، مسترد می‌نماید.

۴- پس از ثبت پرونده(های) ویزا یا اقامت یا پاسپورت در اداره مهاجرت کشور مربوطه، این قرارداد قانوناً طبق ماده ۴ و ماده ۶ فسخ شده و کل مبلغ پرداخت شده به ویزاجو، غیر قابل استرداد می‌باشد.

۵- پس از رد شدن پرونده مشتری در اداره مهاجرت کشور مربوطه و دریافت نامه ریفیوزال، این قرارداد قانوناً طبق ماده ۴ و ماده ۶ فسخ شده و ویزاجو معادل ده درصد (٪۱۰) از مبلغ پرداخت شده را بین چهارده روز کاری، به همان حساب بانکی پرداخت کننده، مسترد می‌نماید.

۶- پس از صدور ویزا یا اقامت یا پاسپورت در اداره مهاجرت کشور مربوطه، این قرارداد قانوناً طبق ماده ۴ و ماده ۶ فسخ شده و کل مبلغ پرداخت شده به ویزاجو، غیر قابل استرداد می‌باشد.

با توجه به موارد ذکر شده در فوق، استرداد مبلغ به نرخ ریال به دلار آمریکا در تاریخ پرداخت محاسبه شده و فقط و فقط به پرداخت‌ کننده وجه از طریق واریز حساب بانکی، حواله از صرافی یا صدور یک فقره چک، امکان می‌باشد. استرداد مبلغ به نماینده، شرکت، وکیل یا شخص ثالث (حتی خانواده یا دوست) توسط ویزاجو، امکان‌پذیر نیست.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر، به پیوند «قرارداد الکترونیکی» در پایین همین صفحه مراجعه فرمایید.