کانادا, مهاجرت نیروی متخصص

مجوز تحصیلی برای دارندگان مجوز کار

تمدید مجوز تحصیلی برای دارندگان مجوز کار

هر ساله، هزاران نیروی انسانی خارجی با مهارت‌های خود به صورت موقت به کانادا می‌آیند و به پیشبرد اقتصاد کشور کانادا و پر کردن شکاف‌های حیاتی بازار کار یاری می‌رسانند. با اینکه که آنها نقش مهمی در رفاه جامعه کانادا ایفا می‌نمایند، نیروی انسانی خارجی گاهی اوقات با موانعی در انواع برنامه‌های تحصیلی روبرو می‌گردد که در آن می توانند برای دنبال کردن رویاهای خود و ایجاد فرصت‌های جدید اقدام نمایند.

امروز، آقای شان فریزر، وزیر محترم اداره مهاجرت کانادا، اقدام موقت جدیدی را اعلام نمود که از این پس نیروی انسانی خارجی با مجوز کار موقت می‌توانند بدون نیاز به مجوز تحصیل برای برنامه‌های تحصیلی در کانادا اقدام نماید.

از اینرو نیروی انسانی خارجی این فرصت را خواهند داشت که به دنبال آموزش و آموزش بیشتری باشد که می‌تواد به آن در حرفه خود کمک نماید. این اقدام همچنین به نیروی انسانی خارجی کمک نموده تا آینده شغلی خود را گسترش داده و فرصت های خود را برای درخواست اقامت دائم کانادا، افزایش دهد. قبل از این تغییر، نیروی انسانی خارجی می‌توانست در حین کار تحصیل نماید، اما فقط در برنامه‌های تحصیلی ۶ ماهه یا کمتر. برای برنامه‌های طولانی‌تر، می‌بایست برای مجوز تحصیل جداگانه درخواست می‌نمودند. این مانع برای افرادی بود که مایل به پیشبرد تحصیلات خود و دریافت آموزش‌های بیشتر هستند، از جمله کسانی که نیاز به ارتقاء یا تأیید اعتبار خارجی خود، از طریق برنامه‌های خاص دارند.

با استفاده از این اقدام موقت ۳ ساله جدید، نیروی انسانی خارجی می‌تواند بدون محدودیت در طول مدت برنامه، به طور تمام وقت یا پاره وقت در حالی که مجوز کار آنها معتبر است یا تا زمان انقضای بیمه نامه تحصیل نماید.

این اقدام موقت برای کسانی اعمال شده که دارای مجوز کار معتبر هستند یا درخواستی برای تمدید مجوز کار خود در تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۲۳ یا قبل از آن ارائه نموده‌اند و مجاز به کار هستند. اگر یک نیروی انسانی خارجی بخواهد بیش از مدت مجوز کار خود تحصیل نماید، همچنان باید برای مجوز تحصیلی اقدام کند.